Tahetoka (Amber) Craig

Tahetoka (Amber) Craig

A modest māori rebel who has made the haerenga back to her hau kāinga. Iwi: Muaūpoko, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa & Rangitāne.